Schoolvakanties 2018/2019

Bekijk de jaarplanning.

 

Schoolvakanties 2019-2020

Herfstvakantie – 19 t/m 27 oktober

Kerstvakantie – 21 december t/m 05 januari

Voorjaarsvakantie – 22 februari t/m 01 maart

Paasvakantie – 10 t/m 13 april

Meivakantie – 18 april t/m 01 mei

Extra dagen mei – 04 + 05 mei

Hemelvaart – 21 t/m 24 mei

Pinkstervakantie – 01 juni

Zomervakantie – 18 juli t/m 30 augustus

 

Aanvraag extra verlof

De mogelijkheid bestaat om verlof aan te vragen buiten de reguliere schoolvakanties om. Deze mogelijkheid is geregeld via de wet op de leerplicht. Als u vanwege uw werk(gever) buiten de reguliere schoolvakanties verlof wilt aanvragen, dient u de onderstaande werkgeversverklaring in te laten vullen door uw werkgever.

 

Aanvraagformulier voor vakantieverlof in verband met werk(gever) tot ten hoogste 10 schooldagen. Hierbij moet ook de werkgeversverklaring ingevuld worden door uw werkgever.

 

 

Aanvraagformulier verlof in verband met andere omstandigheden dan werk. Denk hierbij aan huwelijksfeesten.

 

Indien u verlof aanvraagt voor een periode langer dan 10 schooldagen, kunt u hiervoor een apart formulier aanvragen bij de directie.