Aanvraag extra verlof

De mogelijkheid bestaat om verlof aan te vragen buiten de reguliere schoolvakanties om. Deze mogelijkheid is geregeld via de wet op de leerplicht. Als u vanwege uw werk(gever) buiten de reguliere schoolvakanties verlof wilt aanvragen, dient u de onderstaande werkgeversverklaring in te laten vullen door uw werkgever.

 

Aanvraagformulier voor vakantieverlof in verband met werk(gever) tot ten hoogste 10 schooldagen. Hierbij moet ook de werkgeversverklaring ingevuld worden door uw werkgever.

 

 

Aanvraagformulier verlof in verband met andere omstandigheden dan werk. Op het formulier is na te lezen waarvoor er verlof voor aangevraagd kan worden. 

 

Indien u verlof wilt aanvragen voor een periode langer dan 10 schooldagen, kunt u contact opnemen met de directie. Samen met de leerplichtambtenaar wordt er dan beslist of het verlof toekend mag worden.