Wat is een leerlingenraad?

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken tijdens de bijeenkomsten van de leerlingenraad.

Wat doet de leerlingenraad?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog kan verbeteren. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. 

Wie zitten in de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 6 t/m 8. Uit elke klas worden twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.

Hoe werkt de leerlingenraad?

Deze groep komt een aantal keer per jaar onder schooltijd bij elkaar. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas (of vanuit de rest van de school) naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad stelt dan met elkaar doelen en acties op waar de vertegenwoordigers mee aan de slag gaan. 

Belangrijke uitgangspunten zijn:

•de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren

•de leerlingen inspraak geven

•de leerlingen democratie laten ervaren

•de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is

•de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school

 

Zaken waarover de leerlingen kunnen meedenken:

•het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein

•bevindingen bij het gebruik van lesmethoden

•allerhande activiteiten die in of buiten de les passen

•regels op school

Zo maken we samen school voor en door kinderen!