Aanmelden

Als uw kind 4 jaar wordt, mag hij of zij naar de basisschool! In de periode daarvoor zal de keuze voor een basisschool gemaakt moeten worden. Wij willen u daarbij helpen door een rondleiding op onze school te geven en u te vertellen over De Vlasbloem. De rondleidingen zijn dit schooljaar (2021/2022) op de volgende momenten, 30 september, 2 november, 16 december, 1 februari, 15 maart, 17 mei, 1 juni en 14 juni en starten om 9 uur. Wilt u zich inschrijven voor een rondleiding neem dan contact op met de school (0181-45 1860).

Nadat u een schoolkeuze hebt gemaakt, kunt u het aanmeldformulier wat u na de rondleiding ontvangt invullen. U maakt op die manier kenbaar dat u intresse heeft in de Vlasbloem. Dit betekent nog niet dat uw zoon of dochter ook is ingeschreven bij ons op school. Om de aanmelding om te kunnen zetten naar een definitieve inschrijving moet er plek zijn in de groepen. Op dit moment is er helaas geen ruimte in de groepen 2 tot en met 7. Leerlingen voor die groepen kunt u wel aanmelden via ons aanmeldformulier die u op school kunt ophalen, maar zullen op een wachtlijst geplaatst worden. Wij adviseren u daarom contact op te nemen met basisscholen bij ons in de regio. Dat zijn De Vliegerdt, De Markenburg, De Ravelinde en De Aanwas, eveneens in Zuidland (www.pcbdeaanwas.nl).

Kennismakingsperiode basisschool: 'wennen'
De leerkracht neemt ongeveer 4 weken voor dat uw zoon of dochter 4 jaar is, contact met u op. Zo kunt kennismaken en maakt u 3 wenafspraken met de leerkracht.