Missie

Op BS De Vlasbloem proberen we een evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het aanleren van praktische vaardigheden en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling t.b.v. aansluiting op de maatschappij nu en in de toekomst. Dit bereiken wij door te werken aan een gedegen en uitgebreide kennisopbouw bij de leerlingen. Wij hanteren daarbij een bewezen, effectief instructiemodel. Vanuit de wetenschap laten wij ons informeren over hoe kinderen leren. Kennis gaat vooraf aan vaardigheden. De leerkracht dichten wij in dit proces een belangrijke rol toe.

Visie 

BS De Vlasbloem is een basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We dragen kennis over en leren kinderen basisvaardigheden aan op cognitief en sociaal- emotioneel gebied (vaardig, aardig en waardig). Ieder kind is welkom bij ons, ongeacht wat je gelooft of waar je vandaan komt. We erkennen dat niet alle kinderen hetzelfde zijn. Samen met de leerkrachten bij ons op school zorgen wij ervoor dat alle kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen tot tenminste het gewenste minimum referentieniveau.

BS De Vlasbloem is een samenwerkingsschool. Wij leiden de kinderen op tot waardevolle burgers van onze maatschappij. We hebben een open en nieuwsgierige houding naar elkaars levensovertuiging. Tolerantie en integriteit staan bij ons hoog in het vaandel. De leerkracht is de professional die de kinderen mede helpt te ontwikkelen tot respectvolle, zelfstandige mensen.

Daarbij dichten wij de leerkracht een duidelijke rol toe in het aanbieden van ons onderwijs. Dat betekent dat de leerkracht de regisseur is van het leerproces van de kinderen. Hij biedt nieuwe lesstof aan, leert de kinderen de meest efficiënte oplossingsstrategie aan, begeleidt bij het inoefenen en organiseert werkvormen waarbij de kinderen kunnen oefenen. De leerkracht controleert ook nadrukkelijk het begrip. Bij problemen waarbij een beroep gedaan wordt op de onderzoekende houding van kinderen, leren we eerst kinderen onderzoekvaardigheden aan. Pas als die beheerst worden kunnen kinderen deze toepassen.  Het vakmanschap van de leerkracht is dus enorm belangrijk! We zetten daarom ook hoog in op en professionaliteit en professionalisering van de teamleden, hierbij ondersteunt de methodiek van Stichting Leer-KRACHT ons. 

 

De volgende visie-uitspraken staan centraal op De Vlasbloem:

·      De leerkracht staat centraal. 

·      Kinderen komen op school om gemotiveerd te worden, gemotiveerd te blijven, om te leren en ontwikkelen. 

·      Instructie wordt gegeven volgens een model dat aantoonbaar het meest effectief is.

·      Kennis gaat vooraf aan vaardigheden.

·      Kennis en vaardigheden worden doelgericht, herhaald en veelvuldig ingeoefend.

·      Kennis en vaardigheden worden aangeboden in een betekenisvolle omgeving.

·      Actuele strategieën worden toegepast door leerkrachten om aan te sluiten bij hoe kinderen leren en hoe het geheugen en de aandacht van kinderen werkt.

·      Er wordt geleerd in een doorgaande leerlijn.

·      Alle kinderen leren in een doorgaande lijn en halen de minimale einddoelen.