Oudervereniging

De Vlasbloem heeft een Oudervereniging (OV). Iedere ouder kan lid worden van deze vereniging. De Oudervereniging int de vrijwillige ouderbijdragen voor de school. Jaarlijks wordt er een jaarverslag en financieel verslag gepubliceerd en op de jaarvergadering van de OV wordt hiervoor de goedkeuring van de ouders gevraagd. De ouders kiezen de bestuursleden van de OV. De Oudervereniging vergadert ongeveer eenmaal per zes weken. 

Samenstelling OV

   
Arjen van Riel Voorzitter 
Nicola Lugtenburg Penningmeester
Ashley Goeree Secretaris
Frieda Vergouwen Lid
Nina Groenendijk  Lid
Anna van Erp - Bernges Lid
Shelley Trustfull Lid
Michaël Schrauwen Lid
Mijanou van Dijk Lid 
Anne Letschert Lid
Dominic Grootscholten Lid
 
E-mail: ov.vlasbloem@edumarevpr.nl
penningmeester.vlasbloem@edumarevpr.nl
Afgevaardigde team: Caroline de Feijter 
 
De Oudervereniging denkt mee over het reilen en zeilen van de school, en werkt mee aan de activiteitenlijst en werkzaamheden – in het belang van uw kind!- zoals:
  • Sinterklaasviering
  • Sportdag
  • Kinderboekenweek  
  • Kerstviering/Pasen
  • Buitenschoolse sportactiviteiten
  • Schoolschoonmaak
  • Schoolfotograaf