Oudervereniging

De Vlasbloem heeft een Oudervereniging (OV). Iedere ouder kan lid worden van deze vereniging. De Oudervereniging int de ouderbijdragen voor de school. Jaarlijks wordt er een jaarverslag en financieel verslag gepubliceerd en op de jaarvergadering van de OV wordt hiervoor de goedkeuring van de ouders gevraagd. De ouders kiezen de bestuursleden van de OV. De Oudervereniging vergadert ongeveer eenmaal per zes weken. 

Samenstelling OV

Arjen van RielVoorzitter
Remco de BoerVoorzitter
Nicola LugtenburgPenningmeester
Ashley GoereeSecretaris
Alisa KurvinkLid
Ellen LagerwaardLid
Frida VergouwenLid
Nina Groenendijk Lid
Anna van Erp - BengesLid
Shelly TrustfullLid 
Tamara Gorissen Lid 
 
e-mail: OV.vlasbloem@samenwerkingsscholenvpr.nl
afgevaardigde team: Caroline de Feijter 
 
De Ouderraad denkt mee over het reilen en zeilen van de school, en werkt mee aan de activiteitenlijst en werkzaamheden – in het belang van uw kind!- zoals:
  • Sinterklaasviering
  • Sportdag
  • Kinderboekenweek  
  • Kerstviering/Pasen
  • buitenschoolse sportactiviteiten
  • Schoolschoonmaak
  • Schoolfotograaf