Oudervereniging

De Vlasbloem heeft een Oudervereniging (OV). Iedere ouder kan lid worden van deze vereniging. De Oudervereniging int de ouderbijdragen voor de school. Jaarlijks wordt er een jaarverslag en financieel verslag gepubliceerd en op de jaarvergadering van de OV wordt hiervoor de goedkeuring van de ouders gevraagd. De ouders kiezen de bestuursleden van de OV. De Oudervereniging vergadert ongeveer eenmaal per zes weken. 

Samenstelling OV

Ferry BrinkmanVoorzitter
Remco de BoerVoorzitter
Arjen van RielPenningmeester
Kim RooversSecretaris
Alisa KurvinkLid
Ellen de GrootLid
Ashley HagesteinLid
Patrick van HaarenLid
  
 
e-mail: OV.vlasbloem@samenwerkingsscholenvpr.nl
afgevaardigde team: Caroline de Feijter
 
De Ouderraad denkt mee over het reilen en zeilen van de school, en werkt mee aan de activiteitenlijst en werkzaamheden – in het belang van uw kind!- zoals:
  • Sinterklaasviering
  • Sportdag
  • Avondvierdaagse
  • Kinderboeken week  
  • Kerstviering/Pasen
  • buitenschoolse sportactiviteiten
  • Schoolschoonmaak
  • Schoolfotograaf
  • info-avonden