Oudervereniging

De Vlasbloem heeft een Oudervereniging (OV). Iedere ouder kan lid worden van deze vereniging. De Oudervereniging int de ouderbijdragen voor de school. Jaarlijks wordt er een jaarverslag en financieel verslag gepubliceerd en op de jaarvergadering van de OV wordt hiervoor de goedkeuring van de ouders gevraagd. De ouders kiezen de bestuursleden van de OV. De Oudervereniging vergadert ongeveer eenmaal per zes weken. 

Samenstelling OV

Ferry Brinkman Voorzitter
Remco de Boer Vice voorzitter
Dion Kalisvaart Penningmeester
Carola Heijdra Secretaris
Ellen van RuivenAlice van Eckleden
Emiel MontenijMaja Motzleden
Patricia GroenLinda Beukelmanleden
Jolanda den BoerKim Rooversleden
Arjen van RielEllen de Grootleden
Alisa van der Pols leden
 
e-mail: OV.vlasbloem@samenwerkingsscholenvpr.nl
afgevaardigde team: Caroline de Feijter en Sandra Nieuwenhuizen
 
De Ouderraad denkt mee over het reilen en zeilen van de school, en werkt mee aan de activiteitenlijst en werkzaamheden – in het belang van uw kind!- zoals:
  • Sinterklaasviering
  • Sportdag
  • Avondvierdaagse
  • Kinderboeken week  
  • Kerstviering/Pasen
  • buitenschoolse sportactiviteiten
  • Schoolschoonmaak
  • Schoolfotograaf
  • info-avonden